3 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณธวัช จรุงวิรวงศ์ นำก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมูกรอบ หมูแดง ขนม จัดเลี้ยงอาหารเย็น