1 พ.ย.60

ขอขอบคุณขวัญนที ศรีสุขวัฒนา ลี ตัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ มูลค่า 10,000 บาท