31 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณนิลเนตร และเพื่อนๆ น้ำข้าวหมูแดง โดนัท จัดเลี้ยงอาาหรเย็น