31 ต.ค.60

ขอขอบคุณ บริษัท ยัสปาล จำกัด นำก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ขนมหวาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน