25 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณสุพัตรา แสวงษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ขนมโตเกียว มูลค่า 19,000 บาท