24 ต.ค.60

ขอขอบคุณทิพยา สิทธิมูล นำอาหารกลางวันจัดเลี้ยง เมนูลาบหมู แกงจืด น้ำหวาน