20ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณอุทัย อัศวะประภา และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเผ็ด หมูทอด น้ำลำใย มูลค่า 14,000 บาท