19 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณประวีณ์นุช บัญชรมาศพรรณ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ราดหน้า น้ำมะตูม มูลค่า 11,000 บาท