9 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณรัตนา ธนบุญสมบัติ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืด ยำลูกชิ้น มูลค่า 9,500 บาท