9 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณทฤศัย เทพย์ปฏิพธน์ และคณะ จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ แกงจืด ลอดช่อง มูลค่า 11,000 บาท