5 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณธวัช จรุงวิรวงศ์ และคณะ นำข้าวหมูแดงหมูกรอบ น้ำแข็งใส จัดเลี้ยงอาหารเย็น