5 ต.ค.60

ขอขอบคุณ บริษัท ริชพาติโน่ จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น เฉาก๊วย มูล 11,000 บาท