28 ก.ย.60

ขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏร์บูรณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรม