27 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณทูล ภุมรินทร์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น