22 ก.ย.60

ขอขอบคุณสโมสรโรตารี่ จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน