21 ก.ย.60

ขอขอบคุณคุณหญิงสรัสนันท์ เร้องตระกูล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูเกาเหลาลูกชิ้น ผัดกระเพรา ไอศกรีม