19 ก.ย.60

ขอขอบคุณสหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าหน้าเป็ด ไอศกรีม มูลค่า 18,000 บาท