15 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณทินกร ผิวจันทร์ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาาหารเย็น พร้อมบริจาค