15ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณปรีชาพล หริตวร และครอบครัว นำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดง โดนัท จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน