14 ก.ย.60

ขอขอบคุณเจ้าภาพอาหารกลางวัน พร้อมบริจาค จัดลี้ยงอาหารกลางวัน แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ผัดผัก ทับทิมกรอบ มูลค่า 15,000 บาท