13 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณเสกสรร สามารถ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวผัด ไส้กรอก ต้มยำทะเล มูลค่า 14,000 บาท