12 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณภาวิณี พุฒกร จัดเลี้ยงแาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 10,500 บาท