8 ก.ย.60

ขอขอบคุณ ครอบครัวศรีสุวรรณ และครอบครัว นำอาหารจัดเลี้ยง