5 ก.ย.60

ขออขอบคุณ คุณนาตยา นันทวินิช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน