4 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณสมพิศ โพธิ์พุ่มเย็น จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงเขียวหวานไก่ หมูทอด น้ำลำใย  มูลค่า 14,000 บาท