4 ก.ย.60

ขอขอบคุณกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ตุ๋น รวมมิตร มูลค่า 12,000 บาท