1ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณพิรภรณ์ เพชรเกิด จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน เมนู แพนงไก่ ผัดผักคะน้า ลอดช่อง มูลค่า 10,500 บาท