25 ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณอรวรรณ ไทยใหม่และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงไก่ ผัดวุ้นเส้น ขนมรวมมิตร มูลค่า 8,500 บาท