22ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณณัฐปคับภ์ หมายพาณิชย์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารหลงวันเมนู ต้มข่าไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน  เฉาก๊วย มูลค่า 8,500 บาท