21ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณนวรัตน์ วีรเสนีย์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู น้ำพริกตาแดง แกงจืด หมูทอด เปียกลูกเดือย มูลค่า 12,000 บาท