18 ส.ค.60

ขอบคุณ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบนนท์ รุ่นที่ 4 จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูข้าวคลุกกะปิ สาคูเปียกเผือก มูลค่า 10,000 บาท