2017-09-19 สหกรณ์บริการพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง

Name: 
สหกรณ์บริการพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง
Date: 
19/09/2017
Mealtime: 
Lunch
Type: 
Participants are welcome
Confirmed