8 ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณรดา หนังสือ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ทอด ผลไม้ ไอศกรีม