3 ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณณัฐนันท์ จันทรรัตน์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ข้าวคลุกกะปิ ไอศกรีม มูลค่า 10,000 บาท